پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشنهاد آشتی محمد خاتمی

"اگر به نظام و رهبری ظلم شده، به نفع آینده از آن چشم پوشی شود و ملت هم بر ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است، می گذرد". این سخنان محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران است در آستانه دوم خرداد، سالگرد انتخاباتی که از آن به عنوان سرآغاز جنبش اصلاح طلبی یاد می شود. حرفهای او واکنش های متفاوتی را برانگیخت. بعضی این گفته ها را در چارچوب مشی اصلاح طلبانه ای دانستند که از سال 1376 در ایران آغاز شده است، و در مقابل، گروهی هم گفتند محمد خاتمی کماکان در همان مسیری گام بر میدارد که حرکت اصلاح طلبانه در ایران را به بن بست رساند. این موضوع را به بحث خواهیم گذاشت همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/05/24