پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمریکا و اسرائیل و تحولات خاورمیانه

باراک اوباما می گوید مسائل بین اسرائیل و فلسطین باید بر مبنای مرز های سال 1967 حل شود، نخست وزیر اسرائیل می گوید کشورش به مرزهای سال 1367 برنخواهد گشت. آیا تلاش جدید دولت آمریکا برای صلح در خاورمینه را باید به دنیا نیامده مرده پنداشت؟ ایران در این اوضاع ناروشن منطقه در کجای برنامه های جدید امریکا برای خاورمیانه قرار دارد؟ بررسی این دو موضوع و مرور رسانه های این هفته با مسعود بهنود در صفحه دو آخر هفته. تاریخ پخش: 2011/05 26