پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سوریه و جامعه جهانی

با وجود کشته شدن حدود 800 نفر در ناآرامی های سوریه، تاکنون نه سازمان ملل متحد جز محکوم کردن خشونت ها دست به اقدامی عملی زده و نه افکار عمومی جهان عرب علیه حکومت بشار اسد شوریده است. سرکوب معترضان در سوریه بسیار شدید تر و خشن تر از چیزی است که در مصر شاهدش بودیم اما واکنش بین المللی به این رفتار خشن بسیار نرم تر از وقایع مصر بوده است. علت این تفاوت رویکرد بین الملی چیست و مسیری که حکومت سوریه در پیش گرفته به کجا منتهی خواهد شد؟ این سوال ها را در میان خواهیم گذاشت با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/05/31