پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مذاکرات صلح با طالبان

آمریکا و بریتانیا می خواهند شماری از افراد شاخص طالبان را از لیست تحریم شدگان خارج کنند. صلح با طالبان چقدر جدی است؟ تلاش دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان با هدف تشویق آنان به ترک جنگ و شریک شدن در حکومت ظاهرا دارد به جاهایی می رسد و دولت آقای کرزی حالا انگار توانسته است نظر مساعد آمریکا و بریتانیا را هم به تلاشهای خود جلب کند، تا جائیکه بنا به گزارش یکی از روزنامه های بریتانیا قرار است تحریم شماری از رهبران طالبان برداشته شود، یعنی اینکه عده ای حدود 18 نفر از افراد شاخص طالبان بتوانند مسافرت کنند و حساب بانکی داشته باشند، و این یکی از خواست های طالبان بوده است. از حالا به بعد قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ نقش پاکستان در این جریان چیست؟ برفرض که طالبان حاضر به مذاکره باشند، دولت تا کجا حاضر به سازش خواهد بود؟ این موضوعات را بررسی می کنیم با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/06/07