پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ بررسی فناوری NFC

این هفته در کلیک به برسی فناوری NFC می‌پردازیم که با یک حرکت دست، کارهای مالی و انتقال پول و اعتبار را انجام می‌دهد.. در بخش بعدی راهنمایی برای تدوین فیلم‌های خانگی داریم و نگاهی می‌اندازیم به تمرین و تربیت کاربران یوتیوب.