پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ همایش تکنولوژیک در مجارستان

این هفته در کلیک گزارشی داریم از یک همایش تکنولوژیک در مجارستان؛ جایی که پژوهشگران و دانشمندان، ایده‌هایی را به نمایش می‌گذارند که متعلق به دهه آینده است. علاوه بر این، درباره آینده شبکه جهانی وب، با سر تیم برنرزلی گفت‌وگو خواهیم کرد.