پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از نزدیک با فرنوش بهزاد

فرنوش بهزاد، رهبر ارکستر و آهنگسازیست که خود در نواختن سازهای گوناگون مهارت دارد. او که رهبری ارکستر نیو فیلارمونیک لندن را در کارنامه کاری خود دارد، در کارهایش همیشه به دنبال ایجاد پیوند و گفتگو میان شرق و غرب است. از جمله کارهای آهنگسازی او می توان از موسیقی برخوانی شاهنامه به کوشش بهمن فرسی نام برد. او برای ساخت قطعات شاهنامه از صداها و آواها الهام گرفته و در سازبندی آن از سازهای بدوی و محلی در کنار اشیا و ابزار دیگری که ساز نیستند؛ اما قابلیت تولید صدا دارند، استفاده کرده است.

فرنوش بهزاد در انگلستان ساکن است و در کنار کار آهنگسازی و رهبری ارکستر به تدریس موسیقی نیز مشغول است.