پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مبارزه بدون خشونت در ایران امروز

تفاوت پرهیز از خشونت در مبارزه سیاسی با بی عملی چیست؟ اگر حکومتی مقابل هر نوع فعالیت سیاسی مخالفانش واکنش خشونت آمیز نشان بدهد، مخالفان چگونه می توانند در عین پایبندی به اصل عدم توسل به خشونت به فعالیت سیاسی خود ادامه بدهند؟ این موضوع را به بحث خواهیم گذاشت با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/06/14