پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در ایران

دو سال از انتخاباتی که بزرگترین اعتراضات خیابانی را در ایران به دنبال داشت گذشت. آیا با تجربه گاه تلخ و خونین آن انتخابات، اشتهایی برای شرکت در انتخابات آینده مجلس وجود خواهد داشت؟ بررسی این موضوع و مرور رسانه های این هفته با مسعود بهنود در صفحه دو آخر هفته. تاریخ پخش: 2011/06/09