پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کوک: بیوتیفاید پروجکت

گروه بیوتیفاید پروجکت یک گروه راک ارمنی ایرانی ست که در ارمنستان تشکیل شده. ترانه های این گروه به زبان انگلیسی ست. در این برنامه با فعالیت های این گروه آشنا می شویم و گوشه هایی از موسیقی آنها را می شنویم.