پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ گروه هشت و حریم شخصی در اینترنت

این هفته در کلیک گزارشی داریم از همایش کشورهای گروه هشت در پاریس. گزارش بعدی ما درباره استفاده از فناوری برای کار خیر است. آیا اینترنت می‌تواند در کمک به نیازمندان، همراهیمان کند؟ علاقمندان به بازی هم می‌توانند گزارشی از بازی‌های خبرساز را ببینند.