پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

12 زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به مرگ هاله سحابی و هدی صابر، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند. اعتصاب کنندگان، مرگ این دو نفر را شهادت خوانده و مسئولیت آن را متوجه نظام جمهوری اسلامی کرده اند. آنها معتقدند مردم ایران سالیانی است در بند جباریتی افتاده اند که با زبان قدرت سخن می گوید، قانون اساسی و آیین دادرسی و حقوق شهروندی را نقض می کند. در بیانیه این 12 نفر هیچ خواسته مشخصی اعلام نشده و تنها ابراز امیدواری شده است که اعتراض آنها از تکرار آنچه که فاجعه خوانده شده است، جلوگیری کند. این موضوع را بررسی خواهیم کرد همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/06/21