پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پاسخ‌های سردبیر سايت فارسی بی‌بی‌سی به پرسش‌های شما

جمشید برزگر، سردبیر رادیو و وبسایت فارسی بی بی سی به پرسش های شما در برنامه نوبت شما پاسخ می دهد.