پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان اوین اگر چه به پایان رسید اما بحث ها بر سر اهداف این اعتصاب همچنان ادامه دارد. 12 زندانی سیاسی در اعتراض به نحوه مرگ همبندان خود، هاله سحابی و هدی صابر، به مدت 9 روز اعتصاب غذا کردند و نهایتا بی آنکه این حرکت اعتراضی بتواند تغییر مشخصی در موضع مسئولان زندان ایجاد کند به توصیه شخصیتهای سیاسی و فرهنگی اعتصاب خود را شکستند. دستاورد این اعتصاب چه بود؟ آیا این اعتصاب توانست مخاطب خود را پیدا کند؟ و آیا اصولا می توان از اعتصاب غذا به عنوان حرکتی اعتراضی دفاع کرد؟ این موضوع را به بحث خواهیم گذاشت همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/06/28