پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احمدی‌نژاد می‌ماند یا می‌رود؟ گفتگو با ویلیام هیگ

رئیس جمهوری ایران از دستورات رهبر تمرد می کند و جریانی که او و رئیس دفترش از پیش می برند فاسد است و وابسته به بیگانه و خطرناکتر از حجتیه و اصلاح طلبی؟ با این تصوری که جانشین نماینده رهبر در سپاه از محمود احمدی نژاد دارد آیا او دوره ریاستش را به آخر خواهد رساند؟ بررسی این موضوع، گفت و گویی اختصاصی با وزیر خارجه بریتانیا و به دنبال آن بحث در باره افغانستان، و مرور رسانه های این هفته با مسعود بهنود در صفحه دو آخرهفته: 2011/06/23