پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ کامپیوترهایی کوچک برای آموزش سخت‌افزار

این هفته کلیک، به کامپیوترهای جدید و کوچکی می‌پردازد که مهم‌ترین هدف از ساخته شدنشان، تشویق مردم به برنامه‌نویسی است تا اینکه به آنها دید فنی‌تری بدهد. به علاوه خودروهایی را بررسی می‌کنیم که به اینترنت متصلند.