پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مذاکرات آشتی ملی بحرین، اختلاف بین رئیس جمهوری و پارلمان افغانستان

دولتمردان بحرین بعد از ماه ها تنش سیاسی و درگیریهای خیابانی در این کشور وارد گفتگو با جناح های رقیب شده اند. آیا این مذاکرات خواهد توانست مسیر آشتی ملی در این کشور را هموار کند؟ و در افغانستان، تصمیم دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخابات مبنی بر اخراج 61 نفر از نمایندگان مجلس به اتهام تقلب در انتخابات، اختلاف ها بین پارلمان و ریاست جمهوری این کشور را وارد مرحله ای تازه کرده است. بررسی این دو موضوع و مرور رسانه های ایران در هفته ای که گذشت همراه با مسعود بهنود در صفحه دو آخر هفته. تاریخ پخش: 2011/07/07