پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گسترش تفسیرها از ولایت فقیه

آیت‌الله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، می‌گوید ولی فقیه مانند امام معصوم است و در تصمیم‌های خود هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند؛ تعبیری که اگر چه در گذشته هم به نوعی در لفافه مطرح می‌شد اما تاکنون کسی با این صراحت ولی فقیه را همتراز امامان شیعه ندانسته بود. آیا چنین برداشتی از ولایت فقیه استعداد تبدیل شدن به روایت رسمی در جمهوری اسلامی ایران را دارد؟ و پیامدهای مذهبی و سیاسی چنین برداشتی چه خواهد بود؟ این موضوع را به بحث خواهیم گذاشت با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/07/12