پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترورها در افغانستان

رئیس جمهوری افغانستان هفته گذشته در حالی خبر ترور جان محمد خان، مشاور ارشد خود، را شنید که هنوز داغدار قتل برادرش احمد ولی کرزی بود. پیشتر، دو مقام ارشد امنیتی، ژنرال داوود داوود، فرمانده حوزه شمال، و مولانا سید خیلی، فرمانده پلیس ولایت قندوز هم هدف حمله مردان مسلح قرار گرفته و جان خود را از دست داده بودند. گروهی معتقدند ترور سیاستمداران بانفوذ که در آستانه انتقال مسئولیت های امنیتی به افغان ها آغاز شد، می تواند تعادل قوای سیاسی و وضعیت امنیتی در افغانستان را به هم زده و آینده ای نامعلوم را پیش روی این کشور قرار دهد. در برنامه امروز، این موضوع را به بحث خواهیم گذاشت همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/07/19