پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ روش‌های تازه آموزش با فناوری

این برنامه درباره مدرسه‌هایی است که از فناوری امروز یعنی لپ‌تاپ و تبلت استفاده می‌کنند. همین طور نگاهی می‌اندازیم به واقعیت افزوده و استفاده‌هایی که از آن می‌شود.