پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ فناوری سه‌بعدی در سینما و در خانه

این هفته کلیک در لس‌آنجلس نگاه دوباره‌ای به فناوری تصاویر سه‌بعدی انداخته است. در عین حال راه‌های بازتولید فیلم‌ها و سریال‌های قدیمی و تبدیل آنها را به فیلم سه‌بعدی بررسی می‌کنیم.