پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشدید درگیرهای ایران با پژاک

درگیری مسلحانه اخیر بین پژاک و سپاه پاسداران ایران در مناطق مرزی بین ایران و کردستان عراق، به کشته شدن چندین نفر از دو طرف، از جمله کشته شدن یک فرمانده سپاه منجر شد. پژاک که خود را حزبی سیاسی می داند در جستجوی ایجاد تغییرات اساسی در جامعه ایران است، از جمله برچیده شدن نظام جمهوری اسلامی، تغیر قانون اساسی و برپایی نظامی دمکراتیک و فدرال در ایران. احزاب عمده کرد ایرانی مانند حزب دموکرات کردستان و حزب کومله، با این که کمابیش همین اهداف را دنبال می کنند، سال هاست که سلاح خود را زمین گذاشته و به مبارزه سیاسی روی آورده اند. با این حال، پژاک کماکان برای طرح خواسته های خود از زبان سلاح کمک می گیرد. در برنامه امروز، دلایل تفاوت رویکرد احزاب کرد در مبارزه سیاسی را بررسی می کنیم، همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/07/26