پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ نمایشگاه محصولات خانگی در لندن

در این برنامه به نمایشگاه ویژه محصولات خانگی در لندن رفته‌ایم که درباره فناوری‌هایی است که ممکن است در آینده در خانه‌هایمان شاهدشان باشم. همچنین به پاریس رفته‌ایم جایی که چند ایده جالب و خلاقانه تازه پیدا شده بود.