پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تازه ترین وقایع در سوریه

روز دوشنبه هنوز ساعتی از شامگاه نخستین روز ماه رمضان نگذشته بود که آتشبار توپخانه و تانک یک بار دیگر شهر حماه سوریه را هدف گرفت. گروه های حامی حقوق بشر می گویند در این حمله یک بیمارستان و یک منطقه مسکونی در این شهر آسیب دیده اند. پس از کشته شدن بیش از یکصد نفر در روزهای یکشنبه و دوشنبه، شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه ای اضطراری تشکیل داد و اتحادیه اروپا چند نفر دیگر از مقام های سوری را در فهرست تحریم های خود گنجاند. ایتالیا سفیر خود از سوریه را فراخوانده و خواهان اقدام مشابه دیگر کشورهای اروپایی شده است. جامعه بین المللی تا کجا می تواند فشار بر دولت سوریه را ادامه دهد و آیا افزایش این فشارها خواهد توانست باعث تغییر رفتار دولت بشار اسد شود؟ این موضوع را به بحث خواهیم گذاشت با با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/08/02