پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحصن نمایندگان افغانستان، بازنگری پرونده سازمان مجاهدین خلق

با گذشت ماه ها از انتخابات پارلمانی افغانستان، مناقشه بر سر نتایج این انتخابات همچنان ادامه دارد. و در آمریکا، بررسی مجدد پرونده سازمان مجاهدین خلق توسط وزارت خارجه این کشور مخالفان و موافقان خروج این سازمان از فهرست گروه های تروریستی را مقابل هم قرار داده است. بررسی این دو موضوع همراه با مرور رسانه های ایران با مسعود بهنود در صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/08/18