پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ویژه برنامه لیبی: لیبی بعد از قذافی

حالا که بالاخره عمر حکومت آقای قذافی رو به پایان است طبیعی ترین سؤال این است که بعدش چه؟ ارتشی که در روند انقلابی چند ماه گذشته به دشمن مردم تبدیل شده است، شورای انتقالی ای که وحدت درونی اش زیر سؤال است و توانایی اش در رهبری کشوری از هم گسیخته است با تردید بسیار روبروست، و جامعه ای بدون زیرساخت محکم نهادهای مدنی. این صحنه ای است که لیبی بعد از قذافی با آن روبروست. و حالا بر این صحنه پیچیده است که انقلابیون لیبی باید نقش سازندگان آینده کشورشان را بازی کنند، کاری بس خطیر و دشوار. آیا از پس آن بر خواهند آمد؟ این موضوع را با مهمان برنامه بررسی می کنیم. تاریخ پخش: 22/08/2011