پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقاومت بشار اسد در مقابل درخواست های بین المللی

با این که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، هفته گذشته به دبیرکل سازمان ملل متحد اطمینان داده بود عملیات نظامی علیه معترضان سوری را متوقف خواهد کرد، گزارش ها از داخل سوریه حاکی از ادامه حضور تانک های ارتش در مناطق ناآرام است. روز دوشنبه، در جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد شد کمیسیونی بین المللی برای تحقیق درباره سرکوبی معترضان در سوریه تشکیل شود. در شورای امنیت سازمان ملل هم پیش نویس قطعنامه ای در حال تنظیم است که خواهان اعمال تحریم های بیشتر علیه بشار اسد و تحریم تسلیحاتی سوریه شده است. همزمان نیروهای مخالف سوریه در استانبول جلسه ای تشکیل داده اند به منظور تشکیل یک شورای انتقالی شبیه شورایی که مخالفان در لیبی را رهبری می کند. در این برنامه، اوضاع فعلی سوریه و احتمال های پیش رو را بررسی می کنیم همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/08/23