پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزادی دهها زندانی سیاسی در آستانه عید فطر

آزادی ده ها نفر از زندانیان سیاسی، یا به گفته مقام های قضایی ایران عفو گروهی از زندانیان امنیتی، در آستانه عید فطر واکنش های متفاوتی را در پی داشته است. گروهی از فعالان سیاسی آزادی این افراد را تلاشی برای تلطیف فضای سیاسی و برنامه ای برای با نشاط کردن انتخابات آتی مجلس ارزیابی کردند و گروهی دیگر این اقدام را نشانه آرامش خیال نظام جمهوری اسلامی از پایان جنبش سبز دانستند. البته آنچه به طور رسمی توسط مقام های قضایی اعلام شده این است که این افراد بعد از ابراز ندامت و پشیمانی و تقاضای عفو توسط رهبر ایران بخشوده شده اند. در این برنامه معانی سیاسی احتمالی این ماجرا را بررسی خواهیم کرد، همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/08/30