پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات در آذربایجان

دو تظاهراتی که هفته گذشته در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه در شهرهای تبریز و ارومیه برگزار شد با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی به درگیری کشید. به گفته مسئولان محلی ده ها نفر در جریان این اعتراض ها بازداشت شده اند. معترضان خشک شدن بیش از پنجاه درصد این دریاچه را نتیجه مستقیم سوء مدیریت حوزه آبریز دریاچه ارومیه می دانند و خواهان رسیدگی هر چه سریعتر به وضعیت دریاچه ارومیه هستند. مقام های جمهوری اسلامی وعده رسیدگی به این وضعیت را داده اند، اما در عین حال تاکید کرده اند اجازه نخواهند داد سرنوشت دریاچه ارومیه دستمایه، به گفته آنها، تبلیغات کورکورانه و تحریک آمیز عناصر اخلالگر قرار گیرد. در این برنامه ماهیت سیاسی تنش بر سر وضعیت دریاچه ارومیه را بررسی خواهیم کرد، همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/09/06