پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ بیست سالگی وب

در کلیک این هفته، بیست سالگی وب را جشن می‌گیریم و نگاهی می‌اندازیم به حال و آینده www. همین طور راهنمایی داریم برای داشتن یه پادکست پر شنونده. و تأثیر استفاده از تلفن همراه روی سلامتی را بررسی می‌کنیم.