پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ بازی‌های واقعگرایانه و شبیه‌ساز پرواز

این هفته در کلیک نگاهی انداخته‌ایم به آینده بازی‌هایی که به واقعیت نزدیک می‌شوند و یک شبیه‌ساز پرواز را آزمایش کردهيایم. به علاوه به تکنیک تازه‌ای از عکاسی می‌پردازیم که می‌توان با آن نقطه فوکوس عکس‌ها را تغییر داد.