پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ده سال پس از واقعه یازدهم سپتامبر

ده سال بعد از واقعه یازده سپتامبر، جنگ آمریکا با تروریسم به کجا کشیده است و موقعیت آمریکا در دنیای امروز چیست؟ حالا که اسامه بن لادن کشته شده، آیا آمریکا به اهدافش در جنگ با تروریسم رسیده است؟ آیا اصولا القاعده آن نیروی قدرتمندی که وانمود می شد بود؟ بحث و بررسی این موضوع ها در این برنامه ویژه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/09/8