پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رهبر ایران و اختیارات نامحدود؟

اجلاس دهم مجلس خبرگان رهبری هم هفته گذشته با دعا برای طول عمر آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، به پایان رسید. آیت الله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، پیش از آغاز این اجلاس انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری ایران را خواست خدا دانسته بود. آیت الله مهدوی کنی همچنین با ارائه تعریفی جدید از نظارت بر رهبری گفت وظیفه خبرگان "نظارت حراستی" یا نگهبانی و حراست از رهبر ایران است. چنین نگاهی به وظایف مجلس خبرگان چقدر با جایگاه قانونی و فلسفه تشکیل این نهاد مطابقت دارد؟ این موضوع را بررسی خواهیم کرد همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/09/13