پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ از یافتن گوشی‌های گمشده تا اپلیکیشن‌های مذهبی

این هفته در کلیک به شما کمک می‌کنیم تا وسیله دزدیده شده یا گمشده خود را پیدا کنید. همین طور سعی می‌کنیم تا بفهمیم آیا موج تازه اپلیکیشن‌های مذهبی، می‌توانند به حفظ ایمان پیروان ادیان کمک کنند؟