پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ نمایشگاه ایفا ۲۰۱۱، بخش نخست

این هفته چرخی در نمایشگاه ایفای برلین زدیم و نگاهی انداختیم به پیشرفت‌های فناوری در حوزه تلویزیون و انواع نمایشگر. در بخش بعدی به سراغ دوربین‌ها و انواع فناوری‌هایی مربوطه رفتیم. به علاوه تبلت‌های موجود در این نمایشگاه را هم بررسی کردیم.