پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیاست خارجی پاکستان

آچمز سیاسی، احتمالا مناسب ترین عبارت برای توصیف وضع حاکم بر روابط آمریکا و پاکستان در شرایط فعلی است. با این که مقام های آمریکایی، از وزیر خارجه این کشور گرفته تا وزیر دفاع و سفیر آمریکا در پاکستان، با اصرار خواستار سرکوبی شبکه حقانی در شمال پاکستان شده اند، اشفق کیانی، فرمانده ارتش پاکستان هفته گذشته، احتمال انجام عملیاتی قریب الوقوع در وزیرستان شمالی را رد کرد. ژنرال کیانی تاکید کرده است که در تدوین سیاست دفاعی این کشور صرفا منافع ملی و خواست مردم پاکستان را مد نظر قرار خواهد داد. این در حالی است که لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، صریحا تهدید کرده است که در صورت ادامه وضعیت فعلی آمریکا نیروهای مسلح شبکه حقانی را در خاک پاکستان هدف قرار خواهد داد، اقدامی که طبعا نقض آشکار حاکمیت پاکستان توسط مقام های این کشور تلقی خواهد شد. این موضوع را بررسی خواهیم کرد با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/09/20