پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترور برهان‌الدین ربانی، اعدام مجرمان در ملاء عام در ایران

آیا با کشته شدن برهان‌الدین ربانی هنوز می توان امیدی به برقراری صلح در افغانستان داشت؟ دولت آقای کرزی می خواهد با کسانی که رئیس شورای صلحش را کشتند چه بکند؟ دولت ایران همچنان مجرمان مختلف را در ملاء عام اعدام می کند، ولی چرا مردم به تماشای صحنه های کشتن همنوع خود می روند؟ بحث و بررسی این موضوع ها و مرور رسانه های این هفته ایران در این برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/09/22