پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش رادیویی درباره تایید حکم جعفر پناهی

گزارش رادیویی امیرپیام از تایید حکم زندان و محکومیت جعفر پناهی ، فیلمساز، در دادگاه تجدید نظر تهران.