پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ تلویزیون‌های آینده، میم و استیو جابز

این هفته دوباره به سراغ تلویزیون‌ها رفته‌ایم تا شاید بفهمیم در آینده چه قابلیت‌های بیشتری خواهند داشت. همین‌طور نگاهی انداخته‌ایم به پدیده میم یا کپی‌سازی در دنیای اینترنت. به علاوه گذری داریم بر زندگی استیو جابز