پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات تونس و آینده نظام سیاسی این کشور

در تونس این حزب اسلامگرای نهضت بود که میوه بهار عربی را چیده، دست کم در اولین انتخاباتی که بعد از تحولات یک سال اخیر شمال آفریقا و خاورمیانه برگزار شده است. حزب نهضت که در دهه هشتاد میلادی یک حزب اسلامگرای افراطی بود می گوید حالا به دمکراسی و تکثرگرایی پایبند است و به دنبال برقراری حکومت اسلامی نیست. با اینحال رهبر این حزب منکر این نیست که پایه و اساس ایدئولوژی حزبش اسلامی است. اسلام چگونه در روش حکومتداری این حزب ظهور پیدا خواهد کرد؟ آیا آنگونه که قیام تونس سرمشق کشورهای دیگر شد، تحولات سیاسی بعد از آن هم الگویی برای بسیاری از کشورها در خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد شد؟ این موضوعات را بررسی خواهیم کرد با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/10/25