پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت جدید لیبی، گفتگو با ژنرال ویلیام کالدول مسئول آموزش نظامی ناتو در افغانستان

بعد از هشت ماه جنگ و مرگ و ویرانی، بمبارانهای بی امان، اعدام های سرپایی و تحقیر و قتل قذافی، اولین وعده رئیس شورای انتقالی به مردم لیبی برقراری مجدد چندزنی است. آیا همه این هیاهو برای ارضاء اشتهای جنسی مردان لیبی بود؟ بررسی این موضوع، گفت و گویی اختصاصی با ژنرال ویلیام کالدول، مسئول آموزش نظامی ناتو در افغانستان و به دنبال آن بحث در باره آن در صفحه دو آخر هفته. تاریخ پخش: 2011/10/27