پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ وزارت دفاع بریتانیا و انتشار چند فناوری محرمانه

در کلیک این هفته، به سراغ وزارت دفاع بریتانیا می‌رویم که اخیراً چند تا از فناوری‌های تدافعی یا پدافندی‌اش را از حالت محرمانه خارج کرده و در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. و به سراغ هنرمندی می‌رویم که در آثارش از فناوری واقعیت افزوده استفاده کرده است.