پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ از موسیقی الکترونیک تا نمایشگاه جیتکس

این هفته به سراغ تاریخچه موسیقی الکترونیک در نمایشگاهی در موزه علوم لندن رفته‌ایم. به علاوه سری زده‌ایم به نمایشگاه فناوری جیتکس در دوبی.