پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پیامد احتمالی برای ایران

گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران را می توان صریح ترین و در عین حال مناقشه برانگیزترین گزارش رسمی درباره برنامه هسته ای ایران تا به امروز دانست. محتوی این گزارش چه تاثیری در نگاه جامعه جهانی به برنامه هسته ای ایران خواهد داشت و پیامدهای آن برای ایران چه خواهد بود؟ بررسی این موضوع در برنامه صفحه دو آخرهفته. تاریخ پخش: 2011/11/10