پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لویه جرگه عنعنوی (سنتی)

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، بیش از دو هزار نفر از بزرگان قومی و متنفذین محلی را برای برگزاری جلسه ای مشورتی به کابل دعوت کرده است. این جلسه مشورتی یا لویه جرگه سنتی در حالی برگزار می شود که تهدیدهای امنیتی علیه آن جدی است و تعدادی از احزاب سیاسی و گروهی از نمایندگان مجلس تشکیل آن را غیرقانونی می دانند. چگونگی رابطه درازمدت افغانستان با آمریکا و مذاکره با طالبان دو موضوعی است که بناست در لویه جرگه درباره آن صحبت شود. علاوه بر مخالفت های داخلی گفته می شود آمریکا و پاکستان و ایران هم با تشکیل این جلسه مخالفت اند. چرا علیرغم مخالفت های شدید احزاب و گروه های سیاسی در داخل کشور و مخالفت های خارجی رئیس جمهوری افغانستان تصمیم به برگزاری این جلسه گرفته است. این موضوع را بررسی خواهیم کرد همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/11/15