پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دستاورد لویه جرگه عنعنوی (سنتی)؟

حدود 2000 نفر از سراسر افغانستان با شرکت در لویه جرگه عنعنوی (سنتی) در کابل حمایت خودشان را از طرح دولت برای امضای سند همکاری های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا اعلام کردند. اعضای جرگه توافق کردند که همکاری استراتژیک با آمریکا یک امر ضروری و تامین کننده منافع ملی افغانستان است. اما حمایت اعضای جرگه با شرایطی همراه است، ازجمله افغانی شدن عملیات های شبانه، رفع مصونیت اتباع آمریکایی در افغانستان در صورت ارتکاب جرم، بستن زندان های آمریکایی و ادامه کمک های مالی و نظامی آمریکا به نیروهای امنیتی افغان. اما این شرایط چقدر عملی است و آیا برای آمریکا قابل قبول خواهد بود؟ این موضوع را بررسی می کنیم با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/11/22