پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران سیاسی ایران، ناآرامی های مجدد مصر

کمتر از سه ما و نیم به برگزاری انتخابات مجلس در ایران، وزیر اطلاعات هشدارهای تازه داد. درست بعد از این که رودرویی سیاسی جناح های حاکم به درگیری فیزیکی کشید و حتی ماموران قوه قضائیه با مشاور رئیس جمهوری دست به یقه شدند، آمریکا، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا تحریم بانک مرکزی و صنعت نفت و صنایع پتروشیمی ایران را شروع کرده اند. و در منطقه، معترضان میدان تحریر قاهره عزم خود را برای به زیر کشیدن یک مرد قدرتمند دیگر جزم کرده اند. تاریخ پخش: 2011/11/24