پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله به سفارت بریتانیا در تهران

به فاصله دو روز از تصویب قانون کاهش روابط ایران و بریتانیا در مجلس ایران، امروز در تهران صدها نفر با پرتاب کوکتل مولوتف و سنگ به سفارت بریتانیا حمله کردند و وارد محوطه سفارت شدند. اقامتگاه دیپلماتیک و مرکز فرهنگی بریتانیا در باغ قلهک تهران هم هدف حمله قرار گرفت. ساعاتی پس از این حمله، وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه ای از آن چه رفتارهای غیر قابل قبول معدودی از معترضان خواند ابراز تاسف کرد. در واکنش به این حمله، در بریتانیا کمیته بحران تشکیل شد. شورای امنیت سازمان ملل ساعتی پیش این حادثه را به شدت محکوم کرد. آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا هم با بیانیه های جداگانه حمله به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کرده اند. تنش فزاینده در روابط ایران و بریتانیا و پیامدهای آن را بررسی خواهیم کرد همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/11/29