پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از کنفرانس بن دوم چه بدست آمد؟

کنفرانس بین‌المللی بن روز دوشنبه با وعده کشورهای غربی مبنی بر ادامه حمایت شان از دولت افغانستان بعد از سال 2014 میلادی پایان یافت. سند پایانی این کنفرانس که امضای بیش از هشتاد کشور و بیش از ده سازمان بین المللی را در پای خود دارد، نشانه ای از توفیق دولت افغانستان برای جلب حمایت های بین المللی برای این کشور ارزیابی شده است، اما منتقدان می گویند جامعه جهانی، درعین توافق بر ادامه حمایت ها، درمورد آینده افغانستان روش ها و اهدافی متفاوت دارد. در داخل خود افغانستان هم انتظارات از این کنفرانس یکسان نبود و درباره نتیجه آن هم ارزیابی واحدی وجود ندارد. این موضوع را بررسی خواهیم کرد همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/12/06