پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران مالی حوزه یورو و وتوی بریتانیا

اجلاس رهبران اتحادیه اروپا که روز جمعه در بروکسل تشکیل شد را خیلی ها مهمترین جلسه تاریخ این اتحادیه توصیف کردند. رئیس جمهوری فرانسه پیش ازاجلاس نسبت به خطر فروپاشی اتحادیه اروپا هشدار داده و گفته بود اگر توافقی بدست نیاید فرصت دیگری برای نجات این اتحادیه در کار نخواهد بود. توافق البته به دلیل وتوی بریتانیا حاصل نشد اما 23 کشور از 27 عضو اتحادیه با تدوین یک آیین‌نامه نظارت مالی موافقت کردند که بناست به زودی به پیمانی الزام آور تبدیل شود. جزئیات این اجلاس تاریخی را بررسی خواهیم کرد همراه با مهمانان برنامه. تاریخ پخش: 2011/12/13